Podložené vedou

Benefity elektrolytov pre ľudské telo sú jednou z najviac skúmaných oblastí modernej výživy. Okrem hydratácie plnia aj ďalšie zásadné funkcie v ľudskom tele. Bez elektrolytov by tvoj mozog nedokázal fungovať, svaly pracovať a nervová sústava komunikovať. Sú tiež kľúčové pre reguláciu krvného tlaku a pH.

V databáze medicínskej literatúry PubMed môžeme v posledných rokoch vidieť vysoký nárast štúdií o elektrolytoch. Poďme sa na niektoré pozrieť bližšie.

PORAZ ÚNAVU - ZLEPŠI SÚSTREDENIE - PODPOR TVORBU ENERGIE - URÝCHLI ZOTAVENIE PO ALKOHOLE - PODPOR FUNKCIU SVALOV A NERVOV -

Štúdia A randomized trial to assess beverage hydration index in healthy older adults, 2019 skúmala rozdiely v Hydratačnom Indexe (BHI) rôznych druhov nápojov u dospelých jedincov. Porovnávala BHI čistej vody voči nápojom s elektrolytom sodíka Na+. Štúdia tiež skúmala rozdiely medzi hydratačnými nápojmi na báze glukózy voči tým, ktoré požívajú aminokyseliny (sem patrí aj Liva).

Výsledky preukázali, že BHI rastie spolu s koncentráciou elektrolytu sodíka. Navyše, amimokyselinové nápoje dosiahli vyšší hydratačný index ako tie na báze glukózy.

Post-exercise rehydration: Comparing the efficacy of three commercial oral rehydration solutions, 2023 je štúdia, ktorá porovnávala efektivitu troch hydratačných nápojov po cvičení. Išlo o klasické hydratačné nápoje na báze glukózy (G-ORS), na báze aminokyselín (AA-ORS) a nápoje bez cukru aj aminokyselín (Z-ORS), teda bez transportného mechanizmu.

Výsledky potvrdzujú, že AA-ORS (na rovnakom mechanizme pracuje aj Liva) má najvyššiu efektivitu hydratácie po cvičení. AA-ORS zároveň ako jediná formulácia dosiahla pozitívne hodnoty sodíka a chloridu po cvičení. Záverom je, že aminokyselinové hydratačné nápoje sú najlepšie spomedzi dostupných možností.

Ďalšia štúdia s názvom Efficacy of Glucose or Amino Acid-Based Commercial Beverages in Meeting Oral Rehydration Therapy Goals After Acute Hypertonic and Isotonic Dehydration, 2019 porovnávala efekt hydratačných nápojov na báze glukózy a aminokyselín (AA) pri hypertonickej aj izotonickej dehydratácii. Tá bola vyvolaná fyzickou aktivitou a teplom.

Výsledky opätovne potvrdili výrazne vyššiu efektivitu hydratácie pri použití AA hydratačnýcn nápojov, medzi ktoré patrí aj Liva. Toto tvrdenie platí ako pre hypertonickú, tak aj izotonickú dehydratáciu.